Wtorek, 28 marca 2023
Imieniny: Aleksandra / Renata / Joanna

Wersja tekstowa

Informacje ogólne Senior

09.12.2021

Dzienny Dom „Senior+” w Drzewicy

Adres: Ul. Br. Kobylańskich 26, 26-340 Drzewica

Tel: (48) 375 51 86, e-mail: seniorplus@drzewica.pl

 

Dzienny Dom „Senior+” w Drzewicy jest jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Nr XLVI/346/2018 z dnia 14 listopada 2018r.,a swoją działalność rozpoczął z dniem 2 stycznia 2019r.

Dzienny Domu Senior+ został utworzony i wyposażony ze środków otrzymanych w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 , Moduł I.

W dalszej kolejności działalność Dziennego Domu dofinansowana była ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz obecnie na lata 2021-2025 za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

Dzienny Dom „Senior+” w Drzewicy

Zadaniem Dziennego Domu jest wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego i satysfakcjonującego życia nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. Placówka przeznaczona jest dla 25 osób w wieku 60+ zamieszkujących Gminę Drzewica, działa od poniedziałku do piątku, zapewnia 8-godzinną opiekę, gorący 2-daniowy obiad oraz dowóz uczestników. Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu ,,Senior+” jest odpłatne. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Drzewicy.

 

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom obejmuje usługi:

- socjalne, w tym gorący dwudaniowy obiad,

- edukacyjne,

- kulturalno-oświatowe,

- aktywności ruchowej lub kinezyterapii,

- sportowo-rekreacyjne,

- aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),

Placówka zaspakaja potrzeby osób starszych poprzez różnorodne formy terapii zajęciowej między innymi:

- terapia teatralno-recytatorska – przygotowywanie przedstawień teatralnych, udział                          w konkursach literackich, teatralnych i aktorskich, inspirowanie do podejmowania prób własnej twórczości literackiej, wyjścia do kina, teatru i biblioteki,
- terapia kulinarna – przygotowywanie prostych potraw, przygotowywanie poczęstunku na spotkania integracyjne oraz wycieczki, nauka oraz doskonalenie podstawowych zasad dotyczących nakrywania do stołu, poznawanie zasad prawidłowego żywienia,
- arteterapia – wykorzystywanie sztuki plastycznej tj.: rysunek, malarstwo, wycinanki, kolorowanki, robótki na drutach, szydełkowanie, decoupage, haft matematyczny itp.
- terapia świetlicowa – oglądanie telewizji, czytanie książek, przeglądanie kolorowych czasopism, układanie puzli, projekcje filmów,
- muzykoterapia – słuchanie muzyki relaksacyjnej, śpiewanie piosenek, nauka piosenek, nauka rytmiki (wystukiwanie i powtarzanie rytmu), stymulacja motoryki,
- rehabilitacja usprawniająca dostosowana do możliwości i potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych.

 Dzienny Dom „Senior+” w Drzewicy