Sobota, 19 września 2020
Imieniny: Barbara / Marta / Leopold

Wersja tekstowa

KLUB SENIORA

W dniach 04.09 -06.09.2020 Seniorzy z Klubu Seniora w Drzewicy wzięli udział w trzydniowej wycieczce krajoznawczo-turystycznej po Ziemi Kłodzkiej.

Dzień pierwszy to czas podróży oraz zakwaterowania, wzajemnego zapoznawania się, nawiązywania nowych znajomości. Nazajutrz zaraz po śniadaniu seniorzy wraz z Panią przewodnik udali się do Skalnego Miasta - Adršpach w Czechach. Fantastyczny kamienny labirynt wyrzeźbiony siłami natury wywołał wiele pozytywnych emocji. Po kilkugodzinnym spacerze przyszedł czas na zakup czeskich pamiątek oraz powrót do Polski. Wieczorem opiekunowie przygotowali dla seniorów wieczorek integracyjny przy muzyce i ognisku, podczas którego seniorzy mieli okazję podsumować miniony dzień, podzielić się swoimi wrażeniami.

Dnia trzeciego seniorzy udali się do Kłodzka, był czas na odpoczynek w Parku Zdrojowym, wizyta
w Pijalni Wód Mineralnych oraz spacer po Starym Mieście.

 

 

 

 

 


 

Od 1 sierpnia 2020r. swoją działalność rozpoczął Klub Seniora w Drzewicy.

Klub Seniora powstał w ramach Projektu „CUŚ- centrum usług środowiskowych  na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09-IX Włączenie społeczne Działania 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania 01-IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Klub Seniora działa w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Drzewicy.

Głównym celem Klubu jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, organizowanie spotkań integracyjnych, spotkań okolicznościowych, wieczorków tanecznych, seansów filmowych, wyjazdów do teatru itp.

Klub Seniora jest skierowany do mieszkańców gminy Drzewica, w szczególności osób niesamodzielnych, powyżej  60 roku życia.

Zajęcia ruchowe, rehabilitacyjne, warsztaty krawieckie, kulinarne, warsztaty
z rękodzieła czy też opieka psychologiczna, to tylko niektóre z zajęć, które czekają na Seniorów. W tym celu Klub Seniora został wyposażony w niezbędny sprzęt do rehabilitacji i proponowanych warsztatów.

Zajęcia prowadzone w ramach klubu nastawione będą również na zaspokajanie potrzeb towarzyskich poprzez organizowanie różnego rodzaju uroczystości, spotkań oraz na umożliwienie seniorom udziału w imprezach kulturalnych czy wycieczkach.

Klub Seniora czynny jest we wtorki w godzinach od 16.00 do 19.00 oraz
w czwartki w godzinach od 16.00 do 20.00.

 Udział w zajęciach jest bezpłatny.