Czwartek, 25 kwietnia 2019
Imieniny: Jarosław / Marek

Wersja tekstowa

Ustawa "Za życiem"

31.01.2017

Osoby, których dziecko urodziło się nieuleczalnie chore, będą mogły od 1 stycznia 2017 r. starać się o nowe świadczenie.
Wchodzące w życie od nowego roku jednorazowe świadczenie po urodzeniu dziecka to jeden z elementów programu „Za życiem” skierowanego do szczególnej grupy rodziców. Będzie to wsparcie dla osób, u których dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, o ile powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Wniosek o to świadczenie będzie mogła złożyć matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Aby otrzymać 4 tys. zł wsparcia, wniosek trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem oraz wypłacaniem pieniędzy w Drzewicy zajmować się będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Stanisława Staszica 22, pok. 34.

Nowe świadczenie będzie niezależne od kryterium dochodowego.

Pomoc z ustawy „Za życiem” nie będzie uwzględniana jako dochód przy ubieganiu się o inne świadczenia na dzieci. Dotyczy to m.in świadczeń rodzinnych, z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego, czyli 500 zł na pierwsze dziecko. Nowa zapomoga nie będzie też traktowana jako dochód przy ubieganiu się o wsparcie z systemu pomocy społecznej.

Wystąpienie ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, musi być potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z którym NFZ podpisał umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo zatrudnionego lub wykonującego zawód w przychodni mającej kontrakt z funduszem.

Lekarz musi mieć specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Ponadto do otrzymania 4 tys. zł jednorazowego świadczenia potrzebne będzie zaświadczenie,   potwierdzające, że przyszła matka pozostawała pod opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży do porodu - jest to takie samo zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną, które jest potrzebne do uzyskania becikowego.

Podstawa prawna:
Ustawa z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860).

Do pobrania: